Clovek

neskoncnost

It takes a loveheartmind to be allpossible.

Transcedenca

kosarica

0

15.01.2021

2 min

Na pesniškem tandemu s Petro Koršič

Kateri prostori vplivajo na ustvarjalca in pesem?

Katere prostore pesmi razprejo?

Na literarno-pogovornem večeru, ki ga je vodila kritičarka in pesnica Petra Koršič, sva z Manco Košir razpravljali o preprostosti, moči in blagodejnosti ter daru poezije.

Prisluhnili smo tudi nekaj pesmim iz Mančine zbirke Iz trebuha in neba ter dvema mojima pesmima iz nove pesniške zbirke Razkošje.

***

Poeziji vesolja ni mogoče kaj dodati ali odvzeti. Enako je z dihanjem. Zato bom rekla le: Pesem me diha.

In rekla bom tiho, jasno in zelo počasi. Tako zelo nežno, da se bo zdelo, kot da ne bi rekla ničesar. Ker morebiti to niso več besede, ampak zgolj tišina svetlobe. Tisti ples, ki nas izgovarja v telesa. Na nek dan, ko dež počiva v snegu in sonce premika stopinje.

Nato bom prisluškovala.

In skozi zaprta okna bom zaslišala krošnje, kot da je prvič: Pesem me diha.

***

Avtorica verza Pesem me diha je Manca Košir (vzet je iz njene pesmi z naslovom Pesem).