Clovek

neskoncnost

It takes a loveheartmind to be allpossible.

Transcedenca

kosarica

0

01.10.2019

1 min

Ustvarjalec, ki presega

Meja med svobodo in zlorabo je izredno tanka. Zato je bistvenega pomena, da se izrednim posameznikom, v najboljšem pomenu besede, ne samo dovoli, ampak spodbuja njihovo družbeno držo ter delovanje.

Ustvarjalec, ki presega, pomaga družbi in preizprašuje njene smisle. Ne gre za osamelo dejanje, poezija je v končni instanci namenjena ljudem, ne glede na to, kakšni so kazalniki branosti.

Na ta način nas pesniško ustvarjanje s svojo izpovedno naravo brani pred družbeno in mišljenjsko delinkventnostjo ali "grdoto", pred tržnim sistemom, individualno hladnostjo, brezbrižnostjo in tekmovalnostjo.

Zato je revolucionarnost sleherne pesmi razpoka, ki v sebi nosi družbeno vrednost in s tem družbeni namig o nečem nevidnem, skritem, a navzočem.

Kolikor se pesnik trudi k raztegovanju lastne družbeno pogojene kletke, toliko večja sta njegova dušna svoboda in zavest, s katerima raste njegova bitna celovitost, s tem pa njegova ustvarjalnost.

Prava umetniška politika je pravzaprav nikakršna politika in pesnikova pot je zavedanje njegove ustvarjalne službe oziroma še bolje: služnosti, ki mu daje mesto poglavarja individualne celovitosti in misli.

Zato ne bi smeli občinstvu predajati tistega, kar pričakuje, k čemur se nadeja ali si želi. Njegovo poslanstvo je čiščenje odra, pred katerim občinstvo posluša in spremlja. Predajati se mu mora neposredno in vedno znova zamajati njene družbene temelje, da je prisiljena k razmisleku o lastni udobnosti in svobodi.

Medtem ko je pesnik čustven, je politik ranljiv.

Zadnje objave

blog post

21.08.2020

1 min

Začetek

Kamenje na plaži zložim v besedo človek.

SRCEVANJA

blog post

08.08.2020

4 min

Živa prisotnost

Nikdar ne bom napisala pesmi o belem, bila bi prekratka, predolga, tesna, ohlapna ...

V PESMI

blog post

29.07.2020

2 min

Enak človek kot si ti?

Nikoli več ne bo človeka kot si ti. Ne s takšnim obrazom ali kožo, ne z življenjem kot je tvoje. Ne bo ga.

V PESMI