Clovek

neskoncnost

It takes a loveheartmind to be allpossible.

Transcedenca

kosarica

0

01.10.2019

1 min

Ustvarjalec, ki presega

Meja med svobodo in zlorabo je izredno tanka. Zato je bistvenega pomena, da se izrednim posameznikom, v najboljšem pomenu besede, ne samo dovoli, ampak spodbuja njihovo družbeno držo ter delovanje.

Ustvarjalec, ki presega, pomaga družbi in preizprašuje njene smisle. Ne gre za osamelo dejanje, poezija je v končni instanci namenjena ljudem, ne glede na to, kakšni so kazalniki branosti.

Na ta način nas pesniško ustvarjanje s svojo izpovedno naravo brani pred družbeno in mišljenjsko delinkventnostjo ali "grdoto", pred tržnim sistemom, individualno hladnostjo, brezbrižnostjo in tekmovalnostjo.

Zato je revolucionarnost sleherne pesmi razpoka, ki v sebi nosi družbeno vrednost in s tem družbeni namig o nečem nevidnem, skritem, a navzočem.

Kolikor se pesnik trudi k raztegovanju lastne družbeno pogojene kletke, toliko večja sta njegova dušna svoboda in zavest, s katerima raste njegova bitna celovitost, s tem pa njegova ustvarjalnost.

Prava umetniška politika je pravzaprav nikakršna politika in pesnikova pot je zavedanje njegove ustvarjalne službe oziroma še bolje: služnosti, ki mu daje mesto poglavarja individualne celovitosti in misli.

Zato ne bi smeli občinstvu predajati tistega, kar pričakuje, k čemur se nadeja ali si želi. Njegovo poslanstvo je čiščenje odra, pred katerim občinstvo posluša in spremlja. Predajati se mu mora neposredno in vedno znova zamajati njene družbene temelje, da je prisiljena k razmisleku o lastni udobnosti in svobodi.

Medtem ko je pesnik čustven, je politik ranljiv.

Zadnje objave

blog post

23.06.2021

1 min

Ko zjutraj prične dan živeti

Nekaj je med nama, a ne tako, kot je dan z nočjo.

SRCEVANJA

blog post

19.06.2021

3 min

Brez notranje tišine se nič ne sliši in nič ne vidi.

Hoja je težja, ko jo razdvojiš na levo in desno nogo.

PRED RAZMIŠLJANJEM

blog post

09.06.2021

5 min

Poezija je opazovalec

Vsaka generacija želi naučiti naslednjo, kako živeti.

PRED RAZMIŠLJANJEM