neskoncnost

Language frequencies

kosarica

0

01.10.2019

2 min

Pesnik je čustven, politik ranljiv

Meja med svobodo in zlorabo je zelo tanka. Zato je bistvenega pomena, da se izrednim posameznikom, v najboljšem pomenu besede, ne samo dovoli, ampak spodbuja njihovo družbeno držo, odgovornost in delovanje. Ustvarjalec, ki presega, pomaga družbi in izprašuje njene smisle. Ne gre za osamljeno dejanje, poezija je v končni instanci namenjena ljudem, ne glede na to, kakšni so kazalniki bralnih navad in bralne kulture. Na ta način nas pesniško ustvarjanje s svojo izpovedno naravo brani pred družbeno delinkventnostjo, pred negativnimi posledicami tržnega sistema, individualno brezbrižnostjo in tekmovalnostjo.

V tem oziru je revolucionarnost sleherne pesmi razpoka, ki v sebi nosi družbeno vrednost in namiguje na nevidno in skrito. Kolikor zavzeto pesnik razširja meje svojega družbenega okvira, toliko bolj se odpira njegova dušna svoboda, kar spodbuja tako njegovo ustvarjalnost kot tudi odgovornost do poslanstva. Zato pesnik naj ne predaja občinstvu tistega, kar slednje pričakuje, k čemur se nadeja ali si želi. Namesto tega naj 'čistiti oder', pred katerim občinstvo posluša in opazuje ter mu postreže s tistim, kar ga pretrese in spodbudi k razmišljanju o lastni udobnosti in svobodi.

V tem kontekstu je pesnik čustven, medtem ko je politik ranljiv.

Zadnje objave

blog post

03.06.2024

5 min

Slovenska elitica – "Neka se nas vidi, druže!"

"Ne boj se popolnosti – nikoli je ne boš dosegel."

RAZMIŠLJANJA

blog post

13.05.2024

6 min

Dulanost dobrote – Na nikogaršnji strani

"Ko se znajdeš na strani večine, je čas, da se ustaviš in premisliš."

RAZMIŠLJANJA

blog post

10.05.2024

4 min

Vse moje tišine

"Lahko odrežete vse cvetove, a pomladi ne morete ustaviti."

RAZMIŠLJANJA