neskoncnost

Language frequencies

kosarica

0

Frekvence

profile

Kompleksnemu področja raziskovanja vpliva frekvenc govora, vključno z neizgovorjenimi in zapisanimi besedami, ki povezuje predvsem področja kvantne in klasične fizike, psihologije, sociologije in bralne recepcije, se posvečam približno 15 let.

Kvantitativne in kvalitativne študije v okviru mojega doktorata, izobraževanja s področja kvantne fizike in kvantne medicine, opažanja pri projektih v okviru Inštituta IRIU in transcendentalna doživetja, so mi odpirala številna vprašanja.

Jezik lahko kot osnovno orodje komunikacije primerjamo z najpomembnejšo “valuto” medčloveškega stika. Študije številnih tujih znanstvenikov kažejo, kako je povezan z našim telesom in kako ga uporabljati, da ohranjamo duševno in fizično zdravje. Hkrati naraščanje sovražnega govora v družbi kaže na pomanjkanje ozaveščenosti javnosti o tej tematiki.

Frekvence izgovorjenih besed se običajno merijo z zvočnimi analizatorji ali spektrografi, ki razčlenijo zvok na različne frekvence in prikažejo intenziteto in časovno odvisnost. Svetovna zdravstvena organizacija je v posebnem dokumentu že priznala pomen nizkofrekvenčnega hrupa, saj so njegovi učinki na zdravje resnejši kot hrup v skupnosti na splošno, in da je temu potrebno nameniti ustrezno pozornost.

Vendar pa sama vrednost nizkih frekvenc ni merilo za njihovo kakovost. Ali so neke frekvence izgovorjenih besed dobre ali slabe, zdravju podporne ali škodljive, je odvisno od konteksta in drugih spremenljivk. Študije so pokazale, da negativne besede spodbujajo sproščanje škodljivih nevrokemičnih snovi, kar lahko privede do tesnobe, razdražljivosti in celo depresije.

Sprejeto je, da imajo izgovorjene besede zaradi zvoka frekvenco, ki jo lahko merimo. Vendar pa številni poskusi japonskih, ruskih in drugih znanstvenikov dokazujejo, da imajo enak vpliv tudi zapisane, torej neizgovorjene besede, čeprav je znanost do tega še vedno skeptična.

blog post

23.01.2023

2 min

"Vse je energija in to je vse." – Albert Einstein

Trdna snov, kot jo običajno razumemo, v vesolju ne obstaja.

FREKVENCE

blog post

20.01.2023

2 min

Kaj so frekvence in zakaj so pomembne?

Obstoj frekvenc je povezan z gibanjem in valovanjem.

FREKVENCE

blog post

19.01.2023

2 min

Frekvence v odnosu do besede

Raziskovanje energetskih vibracij besed in njihovega vpliva na zdravje

FREKVENCE

blog post

14.01.2023

2 min

Živ jezik in frekvenčna komunikacija

Celostno razumevanje povezav med jezikom, človeško psiho, telesom in zunanjo realnostjo

FREKVENCE

blog post

07.01.2023

5 min

Praktične vaje

"Ko sem tiho, sem poln rož."

FREKVENCE